TEMPOH / KADAR KEUNTUNGAN TEMPOH / KADAR KEUNTUNGAN

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

 
Bayaran Ansuran Pembiayaan
 Skim
 Kadar Keuntungan
Amaun
Tempoh
RM 10,000 Ke Bawah
1 - 4 Tahun 
SPPP
4 % setahun
RM 10,001 Hingga RM 50,000
1 - 5 Tahun
SPPP
RM 50,001 Hingga RM250,000 
1 - 10 Tahun
SPPP
RM250,001 Hingga RM500,000
1- 15 Tahun 
SPPP
Sehingga RM500,000
Maksimum 20 tahun
Premis Komersial
Sehingga RM500,00
Mengikut Jangkamasa Kontrak
SPiKE
6 % setahun
RM500,001 HINGGA RM 2 juta
Tempoh Jaminan sehingga 15 tahun
SJUM
Mengikut Kadar Keuntungan Bank Komersial