Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiterima Dan Mentauliah Peralatan Latihan Dan Pembelajaran Bagi Menaiktaraf Program Sijil Ke Peringkat Diploma Kompetensi Dalam Bidang Kimpalan Di Institut Kemahiran MARA (IKM) Lumut

No. Tender 45/2017
Tarikh Paparan 18/07/2017
Tarikh Tutup 24/08/2017
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiterima An Mentauliah Peralatan Latihan Dan Pembelajaran Bagi Menaiktaraf Program Sijil Ke Peringkat Diploma Kompetensi Dalam Bidang Pendawaian Elektrik Tiga Fasa Di Institut Kemahiran MARA (IKM) Lumut

No. Tender 44/2017
Tarikh Paparan 18/07/2017
Tarikh Tutup 23/08/2017
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiterima Dan Mentauliah Peralatan Latihan Dan Pembelajaran Bagi Menaiktaraf Program Sijil Ke Peringkat Diploma Kompetensi Dalam Bidang Pendawaian Elektrik Tiga Fasa Di Institut Kemahiran MARA (IKM) Sungai Petani

No. Tender 43/2017
Tarikh Paparan 18/07/2017
Tarikh Tutup 22/08/2017
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiterima Dan Mentauliah Peralatan Latihan Dan Pembelajaran Bagi Menaiktaraf Program Sijil Ke Peringkat Diploma Kompetensi Dalam Bidang Penjaga Jentera Elektrik Voltan Rendah Beserta Talian Atas A1 Di Institut Kemahiran MARA (IKM) Sik

No. Tender 42/2017
Tarikh Paparan 18/07/2017
Tarikh Tutup 21/08/2017
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Melatih dan Mentauliah Peralatan Bagi Menaik Taraf Program Sijil Ke Peringkat Diploma Kompetensi Dalam Bidang Penjaga Jentera Elektrik Voltan Rendah Kategori A1 Untuk Institut Kemahiran MARA (IKM) Kota Kinabalu, Sabah

No. Tender 41/2017
Tarikh Paparan 10/07/2017
Tarikh Tutup 15/08/2017
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Melatih  Dan Mentauliah Peralatan Bagi Menaik Taraf Program Sijil Ke Peringkat Diploma Teknologi Dalam Bidang Automotif Untuk Institut Kemahiran MARA (IKM) Kota Kinabalu, Sabah

No. Tender 40/2017
Tarikh Paparan 10/07/2017
Tarikh Tutup 14/08/2017
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Melatih Dan Mentauliah Peralatan Bagi Menaik Taraf Program Sijil Ke Peringkat Diploma Kompetensi Dalam Bidang Pendawaian Elektrik Tiga Fasa Untuk Institut Kemahiran MARA (IKM) Kuching, Sarawak

No. Tender 39/2017
Tarikh Paparan 10/07/2017
Tarikh Tutup 10/08/2017
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Melatih Dan Mentauliah Peralatan Bagi Menaik Taraf Program Sijil Ke Peringkat Diploma Teknologi Dalam Bidang Automotif Untuk Institut Kemahira MARA (IKM) Kuching, Sarawak

No. Tender 38/2017
Tarikh Paparan 10/07/2017
Tarikh Tutup 09/08/2017
Lampiran Lampiran