Tuntutan Gantirugi Bekas Pelatih IKM / KPM Tuntutan Gantirugi Bekas Pelatih IKM / KPM

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

TUNTUTAN GANTIRUGI BEKAS PELATIH INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) / KOLEJ PROFESIONAL MARA (KPM)

  • Tuntutan bayaran SEKALIGUS dikenakan kepada pelatih yang berhenti/diberhentikan latihan sebelum tamat tempoh latihan.

 

  • Surat tuntutan 30 hari akan dikeluarkan sekiranya tiada bayaran diterima.

 

  • Surat Peringatan, Peringatan Akhir dan Notis 14 Hari  akan dikeluarkan  jika masih tiada bayaran.

 

  • Sila bawa dokumen/maklumat berikut untuk perbincangan dan rayuan:-

 

i) Nombor Akaun pelajar

ii)Salinan slip gaji terbaru

iii) Salinan borang J

iv) Senarai tanggungan beserta bukti

v) Lain-lain maklumat