Skip to Content

BAHAGIAN PENGURUSAN ASET DAN PEROLEHAN BAHAGIAN PENGURUSAN ASET DAN PEROLEHAN

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal


PENGENALAN
 
Mesyuarat Majlis MARA yang ke-269 pada 21 Disember 2000 telah bersetuju untuk melaksanakan pewujudan Bahagian Pengurusan Aset & Perolehan di dalam struktur organisasi MARA. Bahagian Pengurusan Aset & Perolehan (BAP) ditubuhkan hasil dari cadangan pengstrukturan semula Bahagian Pentadbiran & Kewangan MARA. Dalam pengstrukturan semula ini, Cawangan Logistik, Cawangan Kemudahan dan Cawangan Binaan yang pada asalnya diletakkan di bawah Bahagian Pentadbiran & Kewangan telah  diasingkan dan diletakkan di bawah BAP. 

Pewujudan BAP ini telah mula berkuatkuasa pada 1 Januari 2001. Sehingga kini, BAP terdiri daripada empat cawangan utama iaitu :-

 1. Cawangan Pengurusan Harta dan Perkhidmatan
 2. Cawangan Perolehan dan Bekalan
 

OBJEKTIF

Memberi perkhidmatan yang cekap, berkesan dan berkualiti dalam mengurus harta, perolehan & bekalan, binaan dan senggaraan bagi menjamin pencapaian yang cemerlang dalam perlaksanaan semua aktiviti MARA.

 

 

FUNGSI-FUNGSI UTAMA BAP

Cawangan Pengurusan Harta & Perkhidmatan

 • Mengurus, menyelaras dan merekod aktiviti-aktiviti pengurusan perolehan hartanah dan pelupusan harta MARA
 • Menyelia perkhidmatan kawalan keselamatan di Bangunan Ibu Pejabat, menyediakan pas keselamatan untuk kakitangan dan menguruskan senggaraan dan perlindungan insurans untuk kenderaan rasmi Ibu Pejabat
 • Mengurus dan menyelia kemudahan seperti kenderaan rasmi gunasama, tempat letak kereta di Bangunan Ibu Pejabat MARA dan agen penghantaran untuk perpindahan anggota MARA
 • Menyediakan kemudahan seperti pejabat, kuarters, Rumah Rehat MARA, waran tiket penerbangan untuk anggota MARA dan pelajar tajaan MARA
 • Mengurus pembayaran berkaitan dengan perolehan hartanah, cukai tanah dan pintu, bil senggaraan kenderaan rasmi MARA dan bayaran utiliti Bangunan Ibu Pejabat MARA
   

Cawangan Perolehan & Bekalan

 • Mengkaji, merancang, mengurus, memberi khidmat nasihat dan memantau perolehan bekalan untuk semua Pusat MARA
 • Mengendalikan urusan tender/sebutharga perolehan dan bekalan
 • Mengurus mesyuarat pemilihan petender khususnya Urusetia untuk Jawatankuasa Tawaran Kecil MARA (JKTKM), Jawatankuasa Pemilihan Peringkat Ibu Pejabat (JPIP) dan    Jawatankuasa Runding Harga MARA
 • Mengurus dan mentadbir Mel Pusat MARA, Percetakan Pusat MARA dan Pusat Rekod MARA
 • Menyelaras tempahan bilik mesyuarat, auditorium, ruang promosi dan Pusat Bimbingan Usahawan MARA
 • Urusan pentadbiran pejabat