Skip to Content

BAHAGIAN UNDANG-UNDANG BAHAGIAN UNDANG-UNDANG

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal


Objektif

Menjadikan Bahagian Undang-Undang sebagai pusat rujukan perundangan menerusi khidmat nasihat perundangan korporat dan tindakan penguatkuasaan undang-undang bagi memenuhi dan menjaga kepentingan MARA.

Fungsi

  • Memberikan khidmat perundangan dari segi nasihat / pandangan perundangan yang efektif.
  • Memastikan aktiviti yang  dijalankan oleh MARA adalah selaras dengan undang - undang dan peraturan yang berkuatkuasa.
  • Memastikan apa-apa perubahan dasar dan polisi yang dicadangkan adalah selaras dengan undang-undang yang berkuatkuasa.
  • Menggubal dan menyemak suratcara perundangan yang diterima pakai dan menepati kehendak pelanggan.
  • Mengambil tindakan penguatkuasaan undang-undang terhadap peminjam / pelanggan dan penjamin bagi Pinjaman / Pembiayaan MARA.
  • Membela dan menjaga kepentingan MARA
 

Bilangan Pelawat  :  2 6 4 7 7 4 3
| MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA), Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur . Tel: 03-26132000. Emel : webmaster@mara.gov.my