Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

 

TALIAN UTAMA MARA: 03-26132000

Emel Webmaster MARA : webmaster@mara.gov.my

   

 

 
   

Bahagian Kawalan Kredit
Tingkat 3, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 2405 / 03-2613 2194
Faks : 03-2698 1481

   

 

Bahagian Pendidikan Menengah
Tingkat 19 & 20, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 4222
Faks : 03-2691 1658

           
   

Bahagian Kewangan
Tingkat 14 & 15, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 4231 / 03-2613 4205
Faks : 03-2691 5725 / 03-2691 5828

   

Bahagian Sumber Manusia
Tingkat 17 & 18, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 4471
Faks : 03-2691 3075

   
           
   

Bahagian Teknologi Maklumat
Tingkat 6 & 7, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 2332 / 03-2613 2311
Faks : 03-2691 0454

   

Bahagian Penganjuran Pelajaran
Tingkat 3, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 2060 / 03-2613 2056 /
03-2613 2063
Faks : 03-2698 3144

           
   

Unit Urus Setia Majlis
Tingkat 25, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2691 5219
Faks : 03-2692 2737

   

Unit Penyelidikan & Inovasi
Tingkat 9, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-261 34370
Faks : 03-2691 0486

   
           
   

Unit Penyelaras
Tingkat 25, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 4222
Faks : 03-2692 7573

   

Unit Integriti
Tingkat 24, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 4644
Faks : 03-2698 3254

   
           
   

Bahagian Komunikasi Korporat
Tingkat 23, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 4600
Faks : 03-2692 7386

Pegawai e-Aduan :
03-2613 4844, 2613 4845

   

Bahagian Audit Dalam
Tingkat 25, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 4888
Faks : 03-2691 9725

           
   

Bahagian Pendidikan Tinggi
Tingkat 12, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 4087 / 4075 / 4076
Faks : 03-2691 5219

   

Bahagian Kemahiran dan Teknikal
Tingkat 20 & 21, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 4586 / 03-2613 4674
Faks : 03-2691 4510

           
   

Bahagian Pembiayaan Perniagaan
Tingkat 8, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 2543/ 03-2613 2544
Faks : 03-2691 5475

   

Bahagian Pembangunan Usahawan
Tingkat 23, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 4795 / 03-2613 4783
Faks : 03-2691 3077

           
   

Bahagian Infrastruktur Komersial
Tingkat 16, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 4825
Faks : 03-2692 2240

   

Bahagian Pelaburan & Pembangunan Subsidiari
Tingkat 22, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 4757
Faks : 03-2693 2637

           
   

Bahagian Perancangan Strategik
Tingkat 22, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 4727
Faks : 03-2698 1471

   

Bahagian Pengurusan Aset Dan Perolehan
Tingkat 10, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 2241/ 03-2613 2231
Faks : 03-2691 5725

           
   

Bahagian Perundangan
Tingkat 13, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 4115
Faks : 03-2692 6834

   

Bahagian Teknologi Kreatif & Multimedia
Tingkat 4, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur.

Tel : 03-2691 5219
Faks : 03-2692 7573

           
   

Bahagian Binaan dan Selenggaraan
Tingkat 11, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 2599
Faks : 03-2694 9661

   

Bahagian Industri Pengangkutan
Tingkat 6, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 2444/ 03-2613 2445
Faks : 03-2691 3061

           
   

Bahagian Pengurusan Risiko dan Inspektorat
Tingkat 8, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel : 03-2613 2111
Faks : 03-2698 6140