Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujilari, Mengujiterima, Melatih Dan Mentauliah Peralatan Latihan Dan Pembelajaran Di Institut Kemahiran MARA (IKM) Seberang Perai Utara, Pulau Pinang Bagi Fasa Pertama (1) Bengkel / Makmal Penyuisan & Perkakasan Elektrik Voltan Rendah

No. Tender 77/2016
Tarikh Paparan 30/11/2016
Tarikh Tutup 05/01/2017
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Kerja-Kerja Senggaraan Dan Menaik Taraf Asrama Di Institut Kemahiran MARA (IKM) Lumut, Perak

No. Tender 75//2016
Tarikh Paparan 11/11/2016
Tarikh Tutup 08/12/2016
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Melatih Dan Mentauliah Perkakasan Dan Perisian ICT Untuk Kegunaan Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi Institut Kemahiran MARA (IKM) Seberang Perai Utara

No. Tender 74//2016
Tarikh Paparan 15/11/2016
Tarikh Tutup 20/12/2016
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Perkhidmatan Membekal Secara Sewaan, Menghantar, Memasang, Mengkonfigurasi, Menguji, Mentauliah Dan Menyelenggara Komputer Untuk Kegunaan Pejabat Pentadbiran MARA

No. Tender 71//2016
Tarikh Paparan 07/11/2016
Tarikh Tutup 08/12/2016
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Melatih Dan Mentauliah Peralatan Scanning Electron Microscope Untuk Kegunaan Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM) Kuantan

No. Tender 70/2016
Tarikh Paparan 08/11/2016
Tarikh Tutup 22/12/2016
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Melatih Dan Mentauliah Peralatan Selective Laser Sintering 3D Printer System Untuk Kegunaan Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM) Kuantan

No. Tender 69/2016
Tarikh Paparan 08/11/2016
Tarikh Tutup 22/12/2016
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Melatih Dan Mentauliah Peralatan Multi Axis Laser Processing Machine Untuk Kegunaan Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM) Kuantan

No. Tender 68/2016
Tarikh Paparan 08/11/2016
Tarikh Tutup 20/12/2016
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Melatih Dan Mentauliah Peralatan EDM Wire Cut Untuk Kegunaan Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM) Kuantan

No. Tender 67/2016
Tarikh Paparan 08/11/2016
Tarikh Tutup 20/12/2016
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiterima Dan Mentauliah Peralatan Dust Extraction System & Fume/Ventilation Extraction System Untuk Kegunaani Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM) Masjid Tanah , Melaka

No. Tender 66/2016
Tarikh Paparan 08/11/2016
Tarikh Tutup 19/12/2016
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiterima Dan Mentauliah Peralatan Injection Moulding 1100kN Untuk Kegunaani Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM) Masjid Tanah , Melaka

No. Tender 65/2016
Tarikh Paparan 08/11/2016
Tarikh Tutup 15/12/2016
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiterima Dan Mentauliah Peralatan Plastics Compounding System Untuk Kegunaani Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM) Masjid Tanah , Melaka

No. Tender 64/2016
Tarikh Paparan 08/11/2016
Tarikh Tutup 15/12/2016
Lampiran Lampiran