Cadangan Perkhidmatan Membekal, Menyedia Dan Menghidang Makanan Bermasak Islam Di MRSM Pasir Salak, Perak Sesi 2018/2019

No. Tender 57/2017
Tarikh Paparan 15/08/2017
Tarikh Tutup 14/09/2017
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Perkhidmatan Membekal, Menyedia Dan Menghidang Makanan Bermasak Islam Di MRSM Balik Pulau, Pulau Pinang Sesi 2018/2019

No. Tender 56/2017
Tarikh Paparan 15/08/2017
Tarikh Tutup 12/09/2017
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Perolehan Perkakasan ICT Untuk Pengajaran Dan Pembelajaran Di Kolej Profesional MARA Indera Mahkota

No. Tender 55/2017
Tarikh Paparan 15/08/2017
Tarikh Tutup 20/09/2017
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Menyusun Dan Mengujilari Serta Mentauliah Peralatan Latihan Dan Pembelajaran Diploma Teknologi Kejuruteraan Loji (Operasi Pesisir) Untuk Kegunaan Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM) Kemaman, Terengganu

No. Tender 54/2017
Tarikh Paparan 15/08/2017
Tarikh Tutup 27/09/2017
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Melatih Dan Mentauliah Peralatan Bagi Menaiktaraf Program Sijil Ke Peringkat Diploma Kompetensi Elektrik (Domestik & Industri) Di Institut Kemahiran MARA (IKM) Besut, Terengganu

No. Tender 53/2017
Tarikh Paparan 15/08/2017
Tarikh Tutup 25/09/2017
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Membekal,Menghantar, Memasang, Menguji, Melatih Dan Mentauliah Peralatan Bagi Menaiktaraf Program Sijil Ke Peringkat Diploma Teknologi Dalam Bidang Automotif Di Institut Kemahiran MARA (IKM) Besut, Terengganu

No. Tender 52/2017
Tarikh Paparan 15/08/2017
Tarikh Tutup 25/09/2017
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiterima, Mengujilari, Melatih Dan Mentauliah Peralatan Latihan Dan Pembelajaran Di Institut Kemahiran MARA (IKM) Seberang Perai Utara, Pulau Pinang Bagi Fasa Kedua (2)

No. Tender 51/2017
Tarikh Paparan 25/07/2017
Tarikh Tutup 05/09/2017
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiterima Dan Mentauliah Peralatan Latihan Dan Pembelajaran Bagi Menaiktaraf Program Sijil Ke Peringkat Diploma Kompetensi Dalam Bidang Pendawaian Elektrik Tiga Fasa Di Institut Kemahiran MARA (IKM) Kuala Lumpur

No. Tender 50/2017
Tarikh Paparan 25/07/2017
Tarikh Tutup 29/08/2017
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiterima Dan Mentauliah Peralatan Latihan Dan Pembelajaran Bagi Menaiktaraf Program Sijil Ke Peringkat Diploma Kompetensi Dalam Bidang Pendawaian Elektrik Tiga Fasa Dan Penjaga Jentera Elektrik Voltan Rendah A1 Di Institut Kemahiran MARA (IKM) Jasin

No. Tender 49/2017
Tarikh Paparan 25/07/2017
Tarikh Tutup 29/08/2017
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiterima Dan Mentauliah Peralatan Latihan Dan Pembelajaran Bagi Menaiktaraf Program Sijil Ke Peringkat Diploma Kompetensi Penjaga Jentera Elektrik Voltan Rendah Kategori A4 Dan Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Domestik Dan Industri) Di Institut Kemahiran MARA (IKM) Johor Bahru

No. Tender 48/2017
Tarikh Paparan 25/07/2017
Tarikh Tutup 28/08/2017
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiterima Dan Mentauliah Peralatan Latihan Dan Pembelajaran Bagi Menaiktaraf Program Sijil Ke Peringkat Diploma Kompetensi Dalam Bidang Kimpalan Di Institut Kemahiran MARA (IKM) Johor Bahru

No. Tender 47/2017
Tarikh Paparan 25/07/2017
Tarikh Tutup 28/08/2017
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiterima Dan Mentauliah Peralatan Latihan Dan Pembelajaran Bagi Menaiktaraf Program Sijil Ke Peringkat Diploma Kompetensi Dalam Bidang Kimpalan Di Institut Kemahiran MARA (IKM) Lumut

No. Tender 45/2017
Tarikh Paparan 18/07/2017
Tarikh Tutup 24/08/2017
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiterima An Mentauliah Peralatan Latihan Dan Pembelajaran Bagi Menaiktaraf Program Sijil Ke Peringkat Diploma Kompetensi Dalam Bidang Pendawaian Elektrik Tiga Fasa Di Institut Kemahiran MARA (IKM) Lumut

No. Tender 44/2017
Tarikh Paparan 18/07/2017
Tarikh Tutup 23/08/2017
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiterima Dan Mentauliah Peralatan Latihan Dan Pembelajaran Bagi Menaiktaraf Program Sijil Ke Peringkat Diploma Kompetensi Dalam Bidang Pendawaian Elektrik Tiga Fasa Di Institut Kemahiran MARA (IKM) Sungai Petani

No. Tender 43/2017
Tarikh Paparan 18/07/2017
Tarikh Tutup 22/08/2017
Lampiran Lampiran

 

Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiterima Dan Mentauliah Peralatan Latihan Dan Pembelajaran Bagi Menaiktaraf Program Sijil Ke Peringkat Diploma Kompetensi Dalam Bidang Penjaga Jentera Elektrik Voltan Rendah Beserta Talian Atas A1 Di Institut Kemahiran MARA (IKM) Sik

No. Tender 42/2017
Tarikh Paparan 18/07/2017
Tarikh Tutup 21/08/2017
Lampiran Lampiran