Skip to Content

CAWANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR CAWANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

 

Pengenalan

 • Menyediakan kemudahan ruang niaga/ ruang kilang untuk disewa  bagi menambah bilangan usahawan Bumiputera serta meningkatkan lagi tahap usahaniaga mereka.

 

Fungsi

 • Menyediakan kemudahan premis perniagaan dan industri mengikut kesesuaian keperluan terkini dan semasa.
 • Memantap, memperkemaskan program sedia ada dan membangunkan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) yang mampu menghasilkan keluaran dan perkhidmatan yang berkualiti dan mempunyai nilai tambah yang tinggi untuk pasaran global.
 • Mengambil tindakan untuk meningkatkan imej premis dan ruang niaga melalui pengindahan bangunan serta program pemasaran yang sistematik.
 • Melaksanakan program Pembangunan Penyewa bagi meningkatkan keupayaan pengurusan perniagaan, khususnya dalam aspek pengeluaran dan pemasaran untuk melahirkan K-enterpreneur.

 

Objektif Operasi

 • Menyediakan kemudahan ruang niaga dan ruang kilang untuk disewa.
 • Menambah bilangan usahawan Bumiputera.
 • Mempertingkatkan tahap kecemerlangan ruang niaga bagi menyegerakan pencapaian matlamat masyarakat perdagangan dan perindustrian bumiputera.

 

Piagam Pelanggan

 • Kami  berusaha  membina / membeli  78 projek premis perniagaan untuk bumiputera di seluruh negara dalam tempoh RMK9.
 • Kami akan berusaha memastikan kadar sewa   yang dikenakan sekurang- kurangnya 20% lebih rendah daripada kadar sewa pasaran.
 • Kami akan memutuskan permohonan penyewaan  dalam  tempoh  dua ( 2 ) minggu daripada   tarikh   laporan lengkap diterima.
 

Bilangan Pelawat  :  2 6 2 0 1 4 4
| MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA), Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur . Tel: 03-26132000. Emel : webmaster@mara.gov.my