Skip to Content

ORGANISASI DAN OPERASI ORGANISASI DAN OPERASI

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

ORGANISASI

MARA, sebuah badan autonomi bertanggungjawab kepada Menteri Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah. Ahli-ahli Majlis MARA terdiri daripada Pengerusi, Timbalan Pengerusi dan sembilan orang anggota lain, tiga daripada mereka adalah kakitangan awam. Semua Ahli Majlis dilantik oleh Menteri Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah.

Ketua Eksekutif ialah Ketua Pengarah dan beliau dibantu oleh tiga orang Timbalan Ketua Pengarah. Bahagian-bahagian yang diterajui oleh Pengarah dan Unit-unit di bawah kawalan Ketua Unit melaksanakan fungsi-fungsi MARA pada peringkat Ibu Pejabat dan disokong oleh 14 Pejabat MARA Negeri, termasuk Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan,  dan pejabat-pejabat MARA Daerah. MARA juga beroperasi di London, Washington D.C., Jakarta, Dublin, Frankfurt dan New South Wales.

 

OPERASI PENGURUSAN

Operasi MARA dijalankan melalui pusat operasi di seluruh negeri dan luar negara.  Pusat-pusat operasi ini merangkumi:

 • Ibu Pejabat
 • Pejabat MARA Negeri
 • Pejabat MARA Daerah
 • MRSM
 • Kolej MARA
 • GIATMARA
 • IKM
 • Institut Kemahiran Tertinggi MARA
 • Kolej Poly-Tech MARA
 • Kenderaan Bas MARA
 • Pejabat MARA Luar Negara
 • Kolej Profesional MARA