Skip to Content

SENARAI IKM / KKTM SENARAI IKM / KKTM

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

Kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan adalah seperti berikut :-

 • Asrama
   
 • Kemudahan Sukan dan Rekreasi, Dewan Serbaguna
   
 • Gymnasium
   
 • Perpustakaan
   
 • Pusat Media
   
 • Surau & Kafetaria
   
 • Dewan Makan, Pusat Industri, Koperasi
   

PERMOHONAN & PENGAMBILAN

Permohonan boleh dibuat melalui :
a. Borang permohonan boleh diperolehi daripada :
i.    Bahagian Pendidikan & Latihan (Kemahiran) MARA
ii.    Institusi-institusi Kemahiran MARA (KKTM / IKM)
iii.   Pejabat-pejabat MARA Negeri (PMN) dan Daerah (PMD)

b. Borang permohonan yang lengkap diisi hendaklah dikembalikan kepada :

Pengarah
Bahagian Pendidikan & Latihan (Kemahiran)
Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan Raja Laut
50609 Kuala Lumpur

ATAU

2) ‘Online'
a.   Permohonan kursus-kursus Diploma :
http://online.mara.gov.my/upimonline

b.   Permohonan kursus-kursus Sijil :
http://online.mara.gov.my/ikmonline

PEMBIAYAAN

Pelajar yang terpilih mengikuti latihan di Institut Kemahiran MARA / Kolej Kemahiran Tinggi MARA adalah berkelayakan untuk mendapatkan bantuan elaun sara diri yang disediakan oleh MARA.  

 

 

Bilangan Pelawat  :  2 6 2 7 8 8 3
| MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA), Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur . Tel: 03-26132000. Emel : webmaster@mara.gov.my