Skip to Content

SKIM PEMBIAYAAN SKIM PEMBIAYAAN

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

 

SKIM
Skim Pembiayaan Peningkatan Perniagaan (SPPP) Skim Pembiayaan Komersial Skim Pembiayaan Kontrak Ekspress (SPiKE) Skim Jaminan Usahawan MARA (SJUM)
Skim ini merangkumi pembiayaan untuk projek perdagangan, perkhidmatan, pembuatan dan pengangkutan.

Skim pembiayaan ini bagi tujuan : -

i) Pembelian Premis Perniagaan yang bertaraf kekal dan siap dibina.

ii) Pembinaan Premis Perniagaan di atas tanah milik sendiri.

Pembiayaan untuk kerja - kerja kontrak pembinaan, bekalan, perkhidmatan dan kerja-kerja elektrik. Pembiayaan meliputi pemborong kelas F, E dan D bagi kerja-kerja agensi awam. SJUM merupakan satu kemudahan pembiayaan kepada usahawan Bumiputera yang terpilih. Melalui skim ini MARA bekerjasama dengan bank komersial (BMMB) yang menawarkan kemudahan pembiayaan dan MARA bertindak sebagai penjamin.
HAD PEMBIAYAAN

Syarikat Milik Tunggal/ Perkongsian

sehingga RM250,000.00

Syarikat Sendirian Berhad

sehingga RM500,000.00

Syarikat Milik Tunggal/ Perkongsian

sehingga RM250,000.00

Syarikat Sendirian Berhad

sehingga RM500,000.00

sehingga RM500,000.00

Jaminan dari RM500,000.00 sehingga RM 2 Juta.