SEBUT HARGA

DOKUMEN BBS NO. SEBUT HARGA 086/2024/0025
CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN TERMASUK KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PUMP HOSE REEL , ALARM PANEL DAN KELENGKAPAN SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN DI MAKTAB RENDAH SAINS MARA (MRSM) LANGKAWI, KEDAH DARUL AMAN.

SEKSYEN I (KEHENDAK-KEHENDAK KONTRAK)

A. ARAHAN KEPADA PETENDER
B. FORMAT SURAT SETUJU TERIMA TENDER
C. SYARAT-SYARAT KONTRAK P.W.D FORM 203A (Rev. 1/2010)

SEKSYEN II (SPESIFIKASI DAN PENGUKURAN DAN FAKTOR MENGHARGAKAN SENARAI KUANTITI)

A . SPESIFIKASI PIAWAI