MAKLUMAN

Gangguan Perkhidmatan : Talian Telefon di Ibu Pejabat MARA dan Perkhidmatan Online MARA

Untuk makluman, aktiviti peningkatan ICT akan dilaksanakan di Pusat Data MARA.

Sehubungan itu, semua talian telefon di Ibu Pejabat MARA dan Perkhidmatan Online MARA (Kecuali Emel Rasmi MARA, Portal MARA, Sistem MyMRSM dan Sistem MARA EPS) akan tergendala bermula Rabu 21 Oktober 2020 (12.01 Tengah Malam) sehingga Ahad 25 Oktober 2020 (6.00 Petang)

>> Nombor Telefon Alternatif Untuk Dihubungi