>>>  Garis Panduan Permohonan 
>>>  Infografik
>>> Permohonan Online

  • Setelah selesai menghantar permohonan, sila ke URL: https://mypersonaliti.mara.gov.my  bagi menduduki ujian personaliti.
  • Permohonan secara atas talian akan mula dibuka pada 17 September 2020 sehingga 17 Oktober 2020. 
0Days0Hours0Minutes0Seconds