BIL KERJA-KERJA UNDI SIRI 01 SENARAI PROJEK  STATUS PENDAFTARAN KONTRAKTOR
A. KERJA BANGUNAN
1 SEBERANG PERAI SELATAN LAMPIRAN STATUS PENDAFTARAN
2 SEBERANG PERAI TENGAH LAMPIRAN STATUS PENDAFTARAN
3 SEBERANG PERAI UTARA LAMPIRAN STATUS PENDAFTARAN
4 TIMUR LAUT LAMPIRAN STATUS PENDAFTARAN
B. KERJA KEJURUTERAAN AWAM
1 SEBERANG PERAI SELATAN LAMPIRAN STATUS PENDAFTARAN
2 SEBERANG PERAI TENGAH LAMPIRAN STATUS PENDAFTARAN
3 SEBERANG PERAI UTARA LAMPIRAN STATUS PENDAFTARAN
4 TIMUR LAUT LAMPIRAN STATUS PENDAFTARAN