Bagi menyokong usaha MARA dalam menghalang penularan wabak pandermik COVID-19 di kalangan orang awam dan warga MARA khususnya,

Bahagian Kemahiran dan Teknikal MARA (BKT) telah memutuskan untuk MEMBATALKAN TAKLIMAT TENDER 20/2020 – Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Melatih Dan Mentauliah Perkakasan ICT Untuk Kegunaan Pengajaran Dan Pembelajaran Untuk Tiga (3) Program Di IKM Kuala Lumpur Dan Satu (1) Program Di IKM Tan Sri Yahaya Ahmad, Pekan, Pahang.

Segala pertanyaan berkaitan tender tersebut hanya akan dilaksanakan melalui e-mel rasmi MARA dan panggilan telefon. 

TENDER 20/2020 tetap diteruskan, hanya TAKLIMAT TENDER 20/2020 yang dibatalkan.

Perincian adalah seperti di lampiran.

NOTIS PEMBATALAN TAKLIMAT TENDER 20_2020