Program Penajaan Pengajian Tertiari (TESP)

>>>  Garis Panduan Permohonan [Versi pdf] dan [Versi Infografik]

>>>  Soalan Lazim (FAQ)

>>> Lampiran 1

>>> Permohonan Dalam Talian

* Permohonan secara dalam talian akan mula dibuka pada 13 April 2020 hingga 4 Mei 2020.