MAKLUMAN

Soal Selidik Kemudahan dan Perkhidmatan ICT MARA

Soal selidik ini bertujuan untuk mengetahui kemudahan dan perkhidmatan ICT MARA yang biasa digunakan oleh pelanggan. Semua pelanggan adalah dimohon untuk memberikan maklum balas yang tepat dan jujur bagi perkara-perkara di dalam soal selidik ini. Hasil kajian soal selidik ini akan digunakan untuk penambahbaikan kemudahan dan perkhidmatan ICT MARA.

>>> Klik Disini