BIL KERJA-KERJA UNDI SIRI 01 SENARAI PROJEK  STATUS PENDAFTARAN KONTRAKTOR
A. KERJA BANGUNAN
1 PERLIS LAMPIRAN STATUS PENDAFTARAN
B. KERJA KEJURUTERAAN AWAM
1 PERLIS LAMPIRAN STATUS PENDAFTARAN
B. KERJA MEKANIKAL
1 PERLIS LAMPIRAN STATUS PENDAFTARAN