BIL KERJA-KERJA UNDI SIRI 01 SENARAI PROJEK  DAFTAR KERJA UNDI
A. KERJA BANGUNAN
1 DAERAH GOMBAK LAMPIRAN BORANG PENDAFTARAN
2 DAERAH HULU LANGAT LAMPIRAN BORANG PENDAFTARAN
3 DAERAH HULU SELANGOR LAMPIRAN BORANG PENDAFTARAN
4 DAERAH KUALA LANGAT LAMPIRAN BORANG PENDAFTARAN
5 DAERAH KUALA SELANGOR LAMPIRAN BORANG PENDAFTARAN
6 DAERAH SABAK BERNAM LAMPIRAN BORANG PENDAFTARAN
B. KERJA ELEKTRIKAL
1 DAERAH HULU LANGAT LAMPIRAN BORANG PENDAFTARAN
2 DAERAH KLANG LAMPIRAN BORANG PENDAFTARAN
3 DAERAH SABAK BERNAM LAMPIRAN BORANG PENDAFTARAN