Ketua Pegawai Maklumat (CIO) Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Journal Content Journal Content

 

Nama : En. Azhar Bin Abdul Manaf
Jawatan : Timbalan Ketua Pengarah MARA (Khidmat Pengurusan)
Emel : azharabd@mara.gov.my
No Telefon : 03-2613 4700
No. Faks : 03-2694 3081
   
Peranan:  
  a) Membantu Ketua Pengarah dalam melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
b) Menentukan keperluan keselamatan ICT;
c) Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan DKICT MARA serta pengurusan risiko dan pengauditan; dan
d) Bertanggungjawab ke atas perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT MARA.