Ketua Pegawai Maklumat (CIO) Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Journal Content Journal Content

 

 

Nama :  En. Abdul Halim Bin Abas
Jawatan :  Timbalan Ketua Pengarah MARA (Khidmat Pengurusan)
Emel :  ahalim@mara.gov.my
No Telefon :  03-26134911
No. Faks :  03-26927978
Peranan:  
 
  a) Membantu Ketua Pengarah dalam melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
b) Menentukan keperluan keselamatan ICT;
c) Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan DKICT MARA serta pengurusan risiko dan pengauditan; dan
d) Bertanggungjawab ke atas perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT MARA.