Ketua Pegawai Maklumat (CIO) Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Journal Content Journal Content

 

 

Nama :  YBhg. Dato' Azhar Bin Abdul manaf
Jawatan :  Ketua Pengarah MARA
Emel azharabd@mara.gov.my
No Telefon :  03-261 34445 / 34444
No. Faks :  03-269 28993
Peranan:  
   
a) Melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan keselamatan ICT
b) Menentukan keperluan keselamatan ICT
c) Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti 
  penyediaan DKICT MARA serta pengurusan risiko dan pengauditan dan
d) Bertanggungjawab ke atas perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT MARA.