* Permohonan secara atas talian dibuka pada 06 sehingga 24 Mei 2024

>>> Garis Panduan Permohonan
>>> Panduan Pemohonan
>>> Soalan Lazim
>>> Permohonan Online
>>> Manual Sistem

* Permohonan secara dalam talian akan mula dibuka pada 06 hingga 24 Mei 2024

Majlis Amanah Rakyat (MARA) menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi data peribadi anda selaras dengan peruntukan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“Akta 709”) yang telah berkuatkuasa.