Hantaran untuk Latihan Keusahawanan-Komponen Latihan

PENGURUSAN PERNIAGAAN

  • Pengurusan perniagaan tertumpu kepada selok-belok pengurusan serta aspek ekonomi, kewangan, perundangan dan pemasaran dalam mengendalikan sebuah perniagaan yang moden. Latihan yang diberikan menerapkan aspek teori dan amali dalam pengurusan perniagaan supaya usahawan dapat menghayati keadaan dan suasana sebenar dalam mengurus sebuah perniagaan.