Tender

Dokumen BBS No. Tender 0060/2024
Cadangan Kerja-Kerja Menaiktaraf Sistem Voltan Rendah Di Institut Kemahiran MARA (IKM) Besut, Terengganu

Muat Turun Dokumen Tender

SEKSYEN I (KEHENDAK-KEHENDAK KONTRAK)

A. ARAHAN KEPADA PETENDER
B. FORMAT SURAT SETUJU TERIMA TENDER
C. SYARAT-SYARAT KONTRAK P.W.D FORM 203A (Rev. 1/2010)

SEKSYEN II (SENARAI KUANTITI / RINGKASAN TENDER)

D. SENARAI LUKISAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYEDIAAN SENARAI KUANTITI

SEKSYEN III (SPESIFIKASI DAN PENGUKURAN DAN FAKTOR MENGHARGAKAN SENARAI KUANTITI)

A. SPESIFIKASI PIAWAI
B. MEASUREMENT AMPLIFICATION AND PRICING FACTOR (PREAMBLES)