GREP MARA 2022

Graduate Excellence Programme (GrEP)

>>> Garis Panduan Permohonan

>>> Syarat Kelayakan Program [versi pdf],[versi infografik]

>>> Soalan Lazim

>>> Permohonan Dalam Talian

>>> Manual Sistem

Permohonan secara atas talian akan mula dibuka pada 01 April sehingga 15 April 2022