BIL KERJA-KERJA UNDI SIRI 01 SENARAI PROJEK  STATUS PENDAFTARAN KONTRAKTOR
A. KERJA BANGUNAN
1 BANDAR BAHARU LAMPIRAN STATUS PENDAFTARAN
2 KOTA SETAR LAMPIRAN STATUS PENDAFTARAN
3 KUALA MUDA LAMPIRAN STATUS PENDAFTARAN
4 KUBANG PASU LAMPIRAN STATUS PENDAFTARAN
5 KULIM LAMPIRAN STATUS PENDAFTARAN
6 LANGKAWI LAMPIRAN STATUS PENDAFTARAN
7 PADANG TERAP LAMPIRAN STATUS PENDAFTARAN
8 SIK LAMPIRAN STATUS PENDAFTARAN
B. KERJA KEJURUTERAAN AWAM
1 KOTA SETAR LAMPIRAN STATUS PENDAFTARAN
2 KULIM LAMPIRAN STATUS PENDAFTARAN
C. KERJA MEKANIKAL
1 KUBANG PASU LAMPIRAN STATUS PENDAFTARAN