MAKLUMAN BLUE 2

Tender Terbuka Pra-Kelayakan (Khas Bumiputera) Bagi Projek-projek Di Bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)

 

Bil  JENIS PROJEK TARIKH PENDAFTARAN TARIKH TUTUP LAMPIRAN
1 Projek Bekalan Air Luar Bandar (BALB) 25/05/2022
09:00 pagi – 03.00 petang
03/06/2022
09:00 pagi – 03.00 petang
2 Projek Jalan Luar Bandar (JALB) 25/05/2022
09:00 pagi – 03.00 petang
03/06/2022
09:00 pagi – 03.00 petang
3 Projek Bina Baru Bangunan 25/05/2022
09:00 pagi – 03.00 petang
03/06/2022
09:00 pagi – 03.00 petang
4 Projek Jambatan Luar Bandar (JMLB) 25/05/2022
09:00 pagi – 03.00 petang
03/06/2022
09:00 pagi – 03.00 petang