TESP 2022

Tertiary Education Sponsorship Programme (TESP)

>>> Garis Panduan Permohonan
>>> Syarat Kelayakan Program [versi pdf], [versi infografik]
>>> Soalan Lazim
>>> Permohonan Online
>>> Manual Sistem

* Permohonan secara atas talian akan mula dibuka pada 23 September sehingga 25 Oktober 2022