Tender

Dokumen BBS No.Tender 0036/2023
Cadangan Membina Satu Unit Bangunan Satu Tingkat Dan Depoh Penyelenggaraan Bas MARA Di Atas Lot 466, PA 138985 (Lot Lama PT 1855 HSD 297) Seksyen 16, Bandar Serdang, Daerah Bandar Baharu, Kedah Darul Aman.