SKIM PEMBIAYAAN SKIM PEMBIAYAAN

Kandungan Jurnal Kandungan Jurnal

 

SKIM PEMBIAYAAN

 1. Skim Pembiayaan Kontrak Ekspres (SPiKE)

SPiKE terbuka kepada kontraktor dalam bidang berikut :

 • Kontraktor Binaan Gred G1, G2, G3, G4 & G5
 • Kontraktor Bekalan
 • Kontraktor Perkhidmatan
 • Kontraktor Elektrik

Kelulusan dan pengeluaran wang adalah TIGA (3) hari daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima.

Kelayakan Pemohon:-

 • Warganegara Malaysia bertaraf Bumiputera yang berusia 18 tahun ke atas.
 • Berpengalaman / berpengetahuan dalam bidang perniagaan yang diceburi.
 • Melibatkan diri dalam perniagaan secara sepenuh masa
 • Berdaftar dengan PKK, CIDB dan Kementerian Kewangan (yang berkaitan)

Had Pembiayaan

RM 1,000,000.00

Jabatan Pemberi Kerja

 • Jabatan atau agensi kerajaan dan GLC

Syarikat Milik Kerajaan (GLC) dan Syarikat Senaraian Awam

Cagaran /Jaminan

Pembiayaan RM250,000.00 ke bawah :Dikecualikan

Pembiayaan RM250,001.00 sehinggan RM1,000,000.00:-

 • Jaminan : Berpendapatan tetap bulanan tidak kurang 3% daripada jumlah permohonan perbiayaan
 • Cagaran Tanah: Nilai Paksa Juala Tanah (Forced Sale Value) sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah permohonan pembiayaan

Kadar Keuntungan

 • 6% setahun                                            

Halaman: 1  2  3  4  5  6  7  8