MARA akan melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan bagi tujuan peningkatan Portal Rasmi MARA bermula dari jam 5.00 petang, 23 Ogos 2019 sehingga jam 8.00 pagi, 26 Ogos 2019 (Jumaat – Isnin).

Sekiranya terdapat gangguan capaian ke atas Portal Rasmi MARA dalam tempoh waktu tersebut, sila emel kepada informasi@mara.gov.my untuk sebarang pertanyaan.

Sebarang info mengenai MARA boleh juga diperolehi melalui media sosial MARA di Facebook, Instagram dan Twitter.

Majlis Amanah Rakyat (MARA) menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi data peribadi anda selaras dengan peruntukan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“Akta 709”) yang telah berkuatkuasa.

Majlis Amanah Rakyat (MARA) Tidak Pernah Melantik Ejen Atau Pihak Ketiga Dalam Pelaksanaan Memberi Atau Memproses Pinjaman Pelajaran Kepada Pelajar-Pelajar Yang Melanjutkan Pelajaran Di Dalam Negara dan Luar Negara.Segala Urusan Pinjaman Adalah Dikendalikan Oleh MARA Melalui Permohonan Online Sahaja. Tiada Bayaran Dikenakan. Sehubungan Dengan Itu, Orang Ramai Diminta Menghubungi Pejabat MARA Negeri Atau Terus Ke Ibu Pejabat MARA Sekiranya Wujud Persoalan Mengenai Perkara Berkaitan.

Bayaran Yuran Pengajian Pelajar Pinjaman Pelajaran MARA Terus Ke Institusi Pengajian Tinggi Melalui Tuntutan Invois