BIL KERJA-KERJA UNDI SIRI 01 SENARAI PROJEK  STATUS PENDAFTARAN KONTRAKTOR
A. KERJA BANGUNAN
1 DAERAH GOMBAK LAMPIRAN STATUS PENDAFTARAN
2 DAERAH HULU LANGAT LAMPIRAN STATUS PENDAFTARAN
3 DAERAH HULU SELANGOR LAMPIRAN STATUS PENDAFTARAN
4 DAERAH KUALA LANGAT LAMPIRAN STATUS PENDAFTARAN
5 DAERAH KUALA SELANGOR LAMPIRAN STATUS PENDAFTARAN
6 DAERAH SABAK BERNAM LAMPIRAN STATUS PENDAFTARAN
B. KERJA ELEKTRIKAL
1 DAERAH HULU LANGAT LAMPIRAN STATUS PENDAFTARAN
2 DAERAH KLANG LAMPIRAN STATUS PENDAFTARAN
3 DAERAH SABAK BERNAM LAMPIRAN STATUS PENDAFTARAN